WELKOM

Welkom op de site van Butek bouwkundig adviesburo.

Butek is een bouwkundig adviesbureau, met een breed dienstenpakket.

Zo kunt u bij ons terecht voor een nieuw te ontwerpen woonhuis, kantoor of utiliteitsgebouw maar zeker ook voor kleinere werken, zoals dakkapellen, aanbouwen en verbouwingen. 

Ons werk stopt echter niet bij ontwerp en tekenwerk.

Om een bouwvergunning compleet te maken, zijn er vaak ook berekeningen nodig zoals EPN, daglicht, ventilatie en constructieberekeningen (Hebucon).

Ook deze berekeningen kunnen wij voor u maken.

Als er naast deze "standaard bouwbesluit" berekeningen aanvullende rapporten en berekeningen nodig zijn zoals geluid, bodem (schoon grond), flora en fauna etc., dan kunnen wij dit laten uitvoeren bij adviesbureaus waar wij al jaren goede ervaringen mee hebben.

Naast bouwkundige advieswerkzaamheden zijn wij ook actief op brandveiligheid.

In de afgelopen 15 jaar hebben wij door heel Nederland voor veel bedrijven met zeer uiteenlopende takken van industrie, beheersbaarheid van brandrapporten gemaakt. 

Wij als Westlands bedrijf zijn er trots op, dat we al onze adviesdiensten de afgelopen jaren hebben mogen toepassen in en om de tuinbouw in het Westland en door heel Nederland.

In het links opgestelde dienstenpakket, gaan wij uitvoeriger in op onze werkzaamheden.  

BUTEKADVIES.NL